Ładowanie...
Innowacyjność

Nieustanne poszukiwanie nowych metod i rozwiązań w dziedzinie badań.

Dedykacja

Głębokie zaangażowanie i oddanie dla nauki i jej rozwoju.

Współpraca

Wieloaspektowa współpraca międzynarodowa, otwartość na różnorodne perspektywy i doświadczenia.

Wpływ Społeczny

Przekłada badania na realne korzyści społeczne, podnosząc jakość życia i edukacji.

Wprowadzenie

Mój Świat Badań

Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie na badaniu złożonych mechanizmów ludzkiego mózgu, a szczególnie na tym, jak procesy poznawcze wpływają na nasze codzienne życie. Przez lata mojej pracy udało mi się zgłębić tajniki neuropsychologii, eksplorując, jak funkcjonowanie mózgu determinuje nasze zachowania, umiejętności i zdolności. Ta fascynacja tajemnicami ludzkiego umysłu prowadziła mnie przez różnorodne projekty, od badania pamięci i uwagi po kompleksowe analizy neurologiczne.

Każdy projekt badawczy, który prowadziłam, był dla mnie nie tylko wyzwaniem naukowym, ale także okazją do odkrywania nowych, nieznanych dotąd obszarów wiedzy. Współpracując z zespołami specjalistów z różnych dziedzin, miałam możliwość tworzenia interdyscyplinarnych projektów, które nie tylko przyczyniały się do rozwoju nauki, ale także otwierały nowe perspektywy na zrozumienie złożonych procesów mózgowych. Te doświadczenia pozwoliły mi spojrzeć na badania z szerszej perspektywy i zrozumieć, jak ważne jest połączenie różnych dziedzin wiedzy w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej palące pytania.

Kroki Mojej Kariery

Ścieżka Zatrudnienia

Podróż przez moją karierę naukową to fascynująca opowieść o ciągłym rozwoju, poszukiwaniu nowych wyzwań i realizacji pasji. Każde stanowisko, które zajmowałam, od młodego naukowca po doświadczonego profesora, wniosło nieoceniony wkład w moje doświadczenie i rozumienie nauki. Oto przegląd kolejnych etapów mojej drogi zawodowej, gdzie każdy z nich stanowił ważny krok w kształtowaniu mojej kariery i pasji do badań.

  • Asystent Naukowy, Uniwersytet w Polsce (2000-2004)
  • Adiunkt, Katedra Psychologii, Uniwersytet w Polsce (2004-2009)
  • Wykładowca, Instytut Neurologii, Uniwersytet w Polsce (2009-2014)
  • Profesor Nadzwyczajny, Katedra Neuropsychologii, Uniwersytet w Polsce (2014-2018)
  • Profesor, Katedra Badań Mózgu, Uniwersytet w Polsce (od 2018)

Kroki Mojej Kariery

Ścieżka Zatrudnienia

Podczas mojej kariery naukowej miałam przyjemność korzystać ze stypendiów i odbywać staże zagraniczne, które znacząco wzbogaciły moją perspektywę badawczą. Każdy z nich był nie tylko okazją do zdobycia cennego doświadczenia, ale także szansą na współpracę z międzynarodowymi ekspertami i wymianę wiedzy. Oto kilka z najbardziej znaczących staży, które miały wpływ na moją naukową ścieżkę kariery.

Staż w Laboratorium Neurologii, Uniwersytet w Cambridge (2005)

Mój staż na Uniwersytecie w Cambridge był niezwykle owocnym doświadczeniem, które pozwoliło mi zgłębić tajniki nowoczesnych metod badawczych w neurologii. Praca z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie otworzyła przede mną nowe możliwości interpretacji i zastosowania wyników badań.

Program Wymiany Naukowej, Uniwersytet Harvarda (2008)

Udział w programie wymiany na Uniwersytecie Harvarda był przełomowym momentem w mojej karierze. Tamtejsze środowisko akademickie, pełne inspirujących ludzi i innowacyjnych idei, znacząco wpłynęło na moje dalsze badania i podejście do nauki.

Stypendium Badawcze, Max Planck Institute (2012)

Stypendium w Instytucie Maxa Plancka umożliwiło mi pracę nad zaawansowanymi projektami badawczymi. To doświadczenie pozwoliło mi nie tylko rozwinąć moje umiejętności analityczne, ale także dało szansę na uczestnictwo w międzynarodowych projektach o znaczeniu globalnym.